linen textile bookbinding

linen textile bookbinding

Βιβλιοδεσία παλαιού αρχειακού υλικού με λινό εξώφυλλο τυπωμένο ψηφιακά και εσωτερική χειροποίητη μαρμαρόκολλα.

linen textile bookbinding

linen textile bookbinding

Βιβλιοδεσία παλαιού αρχειακού υλικού με λινό εξώφυλλο τυπωμένο ψηφιακά και εσωτερική χειροποίητη μαρμαρόκολλα.

synthetic leather bookbinding

synthetic leather bookbinding

Βιβλιοδεσία καταλόγου καφέ με σκληρό εξώφυλλο δερματίνης τυπωμένο με μεταξοτυπία σε λευκό χρώμα.

synthetic leather bookbinding

synthetic leather bookbinding

Βιβλιοδεσία καταλόγου καφέ με σκληρό εξώφυλλο δερματίνης τυπωμένο με μεταξοτυπία σε λευκό χρώμα.

bookbinding, custom made marble

bookbinding, custom made marble

Βιβλιοδεσία με λινό εξώφυλλο τυπωμένο ψηφιακά και εσωτερική χειροποίητη μαρμαρόκολλα.

synthetic leather bookbinding

synthetic leather bookbinding

Βιβλιοδεσία διπλωματικής εργασίας με σκληρό εξώφυλλο δερματίνης τυπωμένο με μεταξοτυπία σε χρυσό χρώμα.

linen textile bookbinding

linen textile bookbinding

Βιβλιοδεσία με λινό εξώφυλλο τυπωμένο ψηφιακά και εσωτερική χειροποίητη μαρμαρόκολλα.

linen textile bookbinding

linen textile bookbinding

Βιβλιοδεσία με λινό εξώφυλλο τυπωμένο ψηφιακά και εσωτερική χειροποίητη μαρμαρόκολλα.

linen textile bookbinding

linen textile bookbinding

Βιβλιοδεσία με λινό εξώφυλλο τυπωμένο ψηφιακά και εσωτερική χειροποίητη μαρμαρόκολλα.

Chinese bookbinding

Chinese bookbinding

Βιβλιο ευχών με κινέζικη βιβλιοδεσία.

Chinese bookbinding

Chinese bookbinding

Βιβλίο ευχών με κινέζικη Βιβλιοδεσία σε λευκό λινο με ψηφιακή εκτύπωση.

Chinese bookbinding

Chinese bookbinding

Βιβλίο ευχών με κινέζικη Βιβλιοδεσία σε λευκό λινο με ψηφιακή εκτύπωση.

Chinese bookbinding

Chinese bookbinding

Βιβλίο ευχών με κινέζικη Βιβλιοδεσία σε λευκό λινο με ψηφιακή εκτύπωση.

synthetic leather bookbinding

synthetic leather bookbinding

Βιβλιοδεσία με δερμάτινο εξώφυλλο.

synthetic leather bookbinding

synthetic leather bookbinding

Βιβλιοδεσία με δερμάτινο εξώφυλλο.